דירות שוק חופשי
בפרויקט "נאות אביב" - נווה שמיר בית שמש

דירות שוק חופשי

פרויקט "נאות אביב" ייבנה בשכונת נווה שמיר החדשה בבית שמש.
דירות שוק חופשי להם מוקצים – 2 בניינים בני 11 קומות בהם דירות 3,4,5 חדרים.

המחירים כוללים מע"מ.
המחירים לא כוללים הצמדה למדד תשומות הבנייה.
מיקום הפרויקט במפה.

הבניין הימני בתמונה – מגרש 303B
דירות מס': 3,4,5,6,8,9,12,13,16,17,20,21,24

הבניין הימני בתמונה – מגרש 304B
דירות מס': 3,4,5,6,8,9,12,13,16,17,20,21,25

לחצו על הקוביות כדי לחשוף את הדירות בכל מגרש ובניין

לחצו כדי לחשוף את הדירות בכל מגרש ובניין

מכירה שלב ב'. יוצג בהמשך.

מגרש 303
בניין B
קומה 2-

דירה מס' 3

מחיר למשתכן

דירה מס' 4

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

מחיר למשתכן

דירה מס' 6

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1

דירה מס' 11

מחיר למשתכן

דירה מס' 12

מחיר למשתכן

דירה מס' 13

מחיר למשתכן

דירה מס' 14

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 2

דירה מס' 15

מחיר למשתכן

דירה מס' 16

מחיר למשתכן

דירה מס' 17

מחיר למשתכן

דירה מס' 18

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 3

דירה מס' 19

מחיר למשתכן

דירה מס' 20

מחיר למשתכן

דירה מס' 21

מחיר למשתכן

דירה מס' 22

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 4

דירה מס' 23

מחיר למשתכן

דירה מס' 24

מחיר למשתכן

דירה מס' 25

מחיר למשתכן

דירה מס' 26

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 5

דירה מס' 27

מחיר למשתכן

דירה מס' 28

מחיר למשתכן

דירה מס' 29

מחיר למשתכן

דירה מס' 30

מחיר למשתכן

מכירה שלב ב'. יוצג בהמשך.

מגרש 304
בניין B
קומה 2-

דירה מס' 3

מחיר למשתכן

דירה מס' 4

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

מחיר למשתכן

דירה מס' 6

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומת קרקע
(כניסה)

דירה מס' 7

4 חדרים – דירת גן
שטח דירה: 103.2 מ"ר
מספר חניות: 1
שטח גינה: 85 מ"ר
שטח מחסן: 10.08 מ"ר
נמכר

דירה מס' 8

מחיר למשתכן

דירה מס' 9

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 1

דירה מס' 11

מחיר למשתכן

דירה מס' 12

מחיר למשתכן

דירה מס' 13

מחיר למשתכן

דירה מס' 14

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 2

דירה מס' 15

מחיר למשתכן

דירה מס' 16

מחיר למשתכן

דירה מס' 17

מחיר למשתכן

דירה מס' 18

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 3

דירה מס' 19

מחיר למשתכן

דירה מס' 20

מחיר למשתכן

דירה מס' 21

מחיר למשתכן

דירה מס' 22

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 4

דירה מס' 23

מחיר למשתכן

דירה מס' 24

מחיר למשתכן

דירה מס' 25

מחיר למשתכן

דירה מס' 26

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 5

דירה מס' 27

מחיר למשתכן

דירה מס' 28

מחיר למשתכן

דירה מס' 29

מחיר למשתכן

דירה מס' 30

מחיר למשתכן

שוק חופשי
מגרש 303
בניין A
שוק חופשי
מגרש 303
בניין B
שוק חופשי
מגרש 304
בניין A
שוק חופשי
מגרש 304
בניין B

מגרש 303
בניין A
קומה 1

דירה מס' 3

מחיר למשתכן

דירה מס' 4

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 2-

דירה מס' 3

מחיר למשתכן

דירה מס' 4

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

מחיר למשתכן

דירה מס' 6

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1

דירה מס' 11

מחיר למשתכן

דירה מס' 12

מחיר למשתכן

דירה מס' 13

מחיר למשתכן

דירה מס' 14

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 2

דירה מס' 15

מחיר למשתכן

דירה מס' 16

מחיר למשתכן

דירה מס' 17

מחיר למשתכן

דירה מס' 18

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 3

דירה מס' 19

מחיר למשתכן

דירה מס' 20

מחיר למשתכן

דירה מס' 21

מחיר למשתכן

דירה מס' 22

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 4

דירה מס' 23

מחיר למשתכן

דירה מס' 24

מחיר למשתכן

דירה מס' 25

מחיר למשתכן

דירה מס' 26

מחיר למשתכן

מגרש 303
בניין B
קומה 5

דירה מס' 27

מחיר למשתכן

דירה מס' 28

מחיר למשתכן

דירה מס' 29

מחיר למשתכן

דירה מס' 30

מחיר למשתכן

מכירה שלב ב'. יוצג בהמשך.

מגרש 304
בניין B
קומה 2-

דירה מס' 3

מחיר למשתכן

דירה מס' 4

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

מחיר למשתכן

דירה מס' 6

מחיר למשתכן

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומת קרקע
(כניסה)

דירה מס' 7

4 חדרים - דירת גן
שטח דירה: 103.2 מ"ר
מספר חניות: 1
שטח גינה: 85 מ"ר
שטח מחסן: 10.08 מ"ר
נמכר

דירה מס' 8

מחיר למשתכן

דירה מס' 9

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 1

דירה מס' 11

מחיר למשתכן

דירה מס' 12

מחיר למשתכן

דירה מס' 13

מחיר למשתכן

דירה מס' 14

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 2

דירה מס' 15

מחיר למשתכן

דירה מס' 16

מחיר למשתכן

דירה מס' 17

מחיר למשתכן

דירה מס' 18

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 3

דירה מס' 19

מחיר למשתכן

דירה מס' 20

מחיר למשתכן

דירה מס' 21

מחיר למשתכן

דירה מס' 22

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 4

דירה מס' 23

מחיר למשתכן

דירה מס' 24

מחיר למשתכן

דירה מס' 25

מחיר למשתכן

דירה מס' 26

מחיר למשתכן

מגרש 304
בניין B
קומה 5

דירה מס' 27

מחיר למשתכן

דירה מס' 28

מחיר למשתכן

דירה מס' 29

מחיר למשתכן

דירה מס' 30

מחיר למשתכן