דירות מחיר למשתכן
בפרויקט "נאות אביב" - נווה שמיר בית שמש

דירות מחיר למשתכן

פרויקט "נאות אביב" ייבנה בשכונת נווה שמיר החדשה בבית שמש.
דירות מחיר למשתכן להם מוקצים – 2 בניינים בני 11 קומות בהם דירות 3,4,5 חדרים.

המחירים כוללים מע"מ.
המחירים לא כוללים הצמדה למדד תשומות הבנייה.
מיקום הפרויקט במפה.

הבניין הימני בתמונה – מגרש 303B
דירות מס': 3,4,5,6,8,9,12,13,16,17,20,21,24

הבניין הימני בתמונה – מגרש 304B
דירות מס': 3,4,5,6,8,9,12,13,16,17,20,21,25

לחצו על הקוביות כדי לחשוף את הדירות בכל מגרש ובניין

לחצו כדי לחשוף את הדירות בכל מגרש ובניין

מגרש 303
בניין A
קומה 3

דירה מס' 7

שוק חופשי

דירה מס' 8

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 4

דירה מס' 9

שוק חופשי

דירה מס' 10

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 5

דירה מס' 11

שוק חופשי

דירה מס' 12

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 6

דירה מס' 13

שוק חופשי

דירה מס' 14

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 7

דירה מס' 15

שוק חופשי

דירה מס' 16

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 3-


אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

3 חדרים (אפשרות הגדלה בעתיד)
שטח דירה: 90.32 מ"ר
מספר חניות: 1
שטח מרפסת: 16.4 מ"ר
שטח מחסן: 16.29 מ"ר
מחיר: 956,589 ₪
נמכר

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 7

דירה מס' 35

שוק חופשי

דירה מס' 36

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 3

דירה מס' 7

שוק חופשי

דירה מס' 8

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 4

דירה מס' 9

שוק חופשי

דירה מס' 10

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 5

דירה מס' 11

שוק חופשי

דירה מס' 12

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 6

דירה מס' 13

שוק חופשי

דירה מס' 14

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 7

דירה מס' 15

שוק חופשי

דירה מס' 16

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 3-

דירה מס' 1

שוק חופשי

דירה מס' 2

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 7

דירה מס' 35

שוק חופשי

דירה מס' 36

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מחיר למשתכן
מגרש 303
בניין A
מחיר למשתכן
מגרש 303
בניין B
מחיר למשתכן
מגרש 304
בניין A
מחיר למשתכן
מגרש 304
בניין B

מגרש 303
בניין A
קומה 3

דירה מס' 7

שוק חופשי

דירה מס' 8

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 4

דירה מס' 9

שוק חופשי

דירה מס' 10

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 5

דירה מס' 11

שוק חופשי

דירה מס' 12

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 6

דירה מס' 13

שוק חופשי

דירה מס' 14

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין A
קומה 7

דירה מס' 15

שוק חופשי

דירה מס' 16

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 3-


אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 1-

דירה מס' 5

3 חדרים (אפשרות הגדלה בעתיד)
שטח דירה: 90.32 מ"ר
מספר חניות: 1
שטח מרפסת: 16.4 מ"ר
שטח מחסן: 16.29 מ"ר
מחיר: 956,589 ₪
נמכר

אין דירה

אין דירה

מגרש 303
בניין B
קומה 7

דירה מס' 35

שוק חופשי

דירה מס' 36

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 3

דירה מס' 7

שוק חופשי

דירה מס' 8

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 4

דירה מס' 9

שוק חופשי

דירה מס' 10

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 5

דירה מס' 11

שוק חופשי

דירה מס' 12

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 6

דירה מס' 13

שוק חופשי

דירה מס' 14

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין A
קומה 7

דירה מס' 15

שוק חופשי

דירה מס' 16

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 3-

דירה מס' 1

שוק חופשי

דירה מס' 2

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה

מגרש 304
בניין B
קומה 7

דירה מס' 35

שוק חופשי

דירה מס' 36

שוק חופשי

אין דירה

אין דירה